Monthly Archives: март 2015

СЛУЖБА ЗА БОЛЕСТИ УВА, НОСА И ГРЛА

Монографија «40 година у служби» представља приказ развоја Службе за бо-лести ува, носа и грла Здравственог центра у Јагодини. Приказан је историјат развоја здравствене службе у Јагодини и околини почев од оснивања првих болница при ма-настирима, оснивање и развој Службе за болести ува, носа и грла, као и значај Служ-бе за Јагодину и околину. Својим квалитетном радом и одговорним особљем Служба је постала позната и ван граница општине Јагодина, окупљајући оториноларингологе целе Србије на годишњем Јагодинском ОРЛ Симпозијуму.

Ове године Служба слави леп јубилеј – 40 година постојања. Од једног лекара специјалисте, оскудне опреме и услова за рад, у току првих 25 година, од 2000. годи-не, после доласка са специјализације Др Владе Спироског, бележи се значајан и брз напредак. Убрзо Служба постаје ојачана за још двоје специјалиста, набављена је нова и савремена опрема, уводи се једнодневна хирургија. Двоје специјалиста завршавају субспецијализације из аудиологије и фонијатрије. Велика пажња посвећује се сталној едукацији запослених, квалитетном, одговорном и стручном раду. У плану је даље напредовање Службе са оснивањем стационарног дела. Опширније