Одељење за медицинско снабдевање – болничка апотека

Болничка апотека Опште болнице у Јагодини обезбеђује сигурно управљање лековима и медицинским средствима од стране квалификованих особа.Кадровску структуру чине два дипломирана фармацеута са специјализацијом,фармацеутски техничар и административни радник.

Активности апотеке су:

Логистичке активности (планирање,набавка,складиштење,издавање лекова доказаног безбедног квалитета)

Клиничке активности (давање информација и саветовање о рационалној и правилној примени лека,МС,медицинско-техничког помагала)

Менаџмент активности (евалуација и унапређење квалитета рада,анализа потреба,планирање рационалног коришћења,извештавање о утрошку лекова и МС).

Све активности апотеке су јасно дефинисане процедурама и радним упутствима која су у складу са професионалним стандардима Дoбре апотекарске праксе и Добре дистрибутивне праксе.Тиме је постигнута униформност у раду и повећање квалитета услуга и производа,као и минимализовање могућности да дође до грешке у раду.

По начелима Добрих пракси одобрених од стране Фармацеутске коморе,одвијају се следећи процеси у раду Болничке апотека:

  •     Планирање потреба за лековима и медицинским средствима,на основу договорене болничке листе лекова и годишњег плана на основу буџета Установе
  •     Наручивање од реномираних, тендерски одабраних добављача на основу тренутних потреба и стања лагера
  •     Складиштење у адекватне услове апотеке(одвојено се чува наркотика-под кључем,а води се посебна брига и о лековима са посебним температурним режимом 2-8 С,као и о концентрованим електролитима).
  •     Дистрибуција унутар установе по требовањима са одељења или пак по индивидуалним терапијским профилима болесника
  •     Израда магистралних препарата неопходних за функционисање Установе се врши уз поштовање свих правила струке,на основу официналне литературе-LEGE ARTIS.
  •     Разматрање терапијских аспеката примене лека (провера дозе и временског интервала дозирања,контраиндикације и потенцијалне интеракције)
  •     Разматрање било које дилеме лекара у вези терапије и предузимање мера да се дилема реши
  •     Надзор над учинком предузете активности
  •     Финансијска администрација,као и остала неопходна-вођење Књиге наркотике,специфичних лекова(Rispolept consta)
  •     Информациони послови-анализе потрошње,извештавање по захтевима унутар и изван установе и читав низ активности управљања информацијама о лековима

Фармацеут је у обавези да прати и извештава о нежељеним реакцијама на лекове,као и о нежељеним догађајима,ризицима и медицинским грешкама

Да би успешно одговорили на све захтеве савремене терапије,запослени се редовно усавршавају кроз разне видове едукација.

Поштује се процедура за управљање фармацеутским отпадом,као и процедуре за повлачење лекова и МС из промета.

Постоје и редовно се ревидирају процедуре за руковање наркотиком,концентрованим растворима електролита и контролисаним супстанцама.

Check Also

3. Служба за гинекологију и акушерство (са неонатологијом)

А) Стационарни део – Одељење гинекологије – 18 постеља – Одељење акушерства – 23 постеље …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.