VII Национална конференција о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите

VII Национална конференција о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите – [ 2011-10-27 ]

У организацији Министарства здравља Републике Србије, у Београду је одржана VII Национална конференција о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите – Увођење културе безбедности пацијената у систем здравствене заштите Републике Србије. На конференцији су представљене три целине непосредно повезане са сталним унапређењем квалитета здравствене заштите:

• Безбедност пацијената,
• Учесталост болничких инфекција,
• Резултати евалуације квалитета рада здравствених установа на основу показатеља квалитета који су рутински праћени у 2010. години.

61483ce59ba1d4921878789ebccOktobar2011KonferencijaOKvalitetu

Присутним представницимa свих здравствених установа и институција, обратили су се министар здравља, проф. др Зоран Станковић, председник Републичке стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама, проф. др Љиљана Марковић Денић, председник Републичке стручне комисије за унапређење квалитета здравствене заштите и безбедност пацијената, др. сци. мед. Весна Кораћ, директор Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, др Снежана Манић, представници Агенције за лекове и медицинска средства Србије, Института за јавно здравље Србије, Медицинског, Стоматолошког, Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, представници здравствених установа.

Стално унапређење квалитета и безбедност пацијената представљају саставне дeлове свакодневних активности здравствених радника и свих других запослених у здравственом систему, а крајњи циљ је достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга. У систему здравствене заштите у Србији већ седам година се спроводе интензивне активности на увођењу културе сталног унапређења квалитета здравствене заштите. Током ове године реализовано је низ активности које се односе на:

• Праћење показатеља рада на нивоу установа и свих служби у здравственим установама,
• Национални aкредитациони програм за здравствене установе,
• Национална испитивања задовољства корисника радом здравствене службе, професионалног задовољства запослених у здравственом систему,
• Праћење рада комисија за квалитет,
• Праћење континуираног усавршавања здравствених радника као предуслова за унапређење квалитета,
• Ревизију постојећих и израду нових водича добре клиничке праксе,
• Развој и имплементацију клиничких путева,
• Праћење болничких инфекција,
•Екстензивне едукације у области унапређења квалитета здравствене заштите.

На конференцији су саопштени и резултати евалуације квалитета рада здравствених установа за 2010. годину, на основу показатеља квалитета који се рутински прате и анализирају, као и ранг листа здравствених установа према постигнутим резултатима у сталном унапређењу квалитета.

Здравствене установе оцењене највишом оценом, са три звездице, у категорији општих болница на територији до 100 000 становника су ОБ Јагодина, ОБ Параћин и ОБ Ћуприја. Најбоље рангиране апотеке су у Пожаревцу, Вршцу, Суботици, Нишу, Зајечару, Сремској Митровици, Смедереву, Крушевцу, Врбасу и Јагодини.

Здравствене установе оцењене са две звездице, у категорији општих болница на територији преко 100.000 становника су ОБ Лесковац, ОБ Суботица и ОБ Крушевац. У категорији домова здравља на територији са 50.000 становника и мање, најбољи по броју бодова су ДЗ Инђија, ДЗ Соко Бања, ДЗ Александровац, док су ДЗ Сремска Митровица, ДЗ Нови Београд, ДЗ Јагодина, ДЗ Пирот и ДЗ Шабац најбоље рангирани у категорији домова здравља на територији преко 50.000 становника.

Још једна од важних области сталног унапређења квалитета је превенција и сузбијање болничких инфекција. Министарство здравља Републике Србије, у сарадњи са Републичком стручном комисијом за надзор над болничким инфекцијама, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, мрежом института и завода за јавно здравље, у новембру 2010. године спровело је III Националну студија преваленције болничких инфекција у 60 болница у Србији. У студију је било укључено 13.392 пацијената. Резултати ове студије омогућиће унапређење Националног система надзора над болничким инфекцијама, као и дефинисање даљих приоритета у циљу превенције и сузбијања болничких инфекција.

Организација VII Националне конференције о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите подржана је, као и бројне активности из ове обасти, у оквиру пројеката Министарства здравља „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ и Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – DILS који се финансирају из кредита Светске банке.

Check Also

Продајна изложба психијатријске дневне болнице

           Поводом 08. марта  у просторијама психијатријске дневне болнице Опште болнице Јагодина биће организована продајна …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.