Yearly Archives: 2013

1. Сектор за интернистичке гране медицине

А) Стационарни део

1 – 1 Одељење интерне медицине – 65 постеља
– Одсек опште интерне медицине – 16 постеља
– Одсек гастроентерохапатологије – 16 постеља
– Одсек ендокринологије – 14 постеља
– Одсек за кардиологију – 19 (интенз.нега 6 + 13 полуинт.)
– Одсек за интензивну негу
1 – 2 Одељење продуженог лечења и неге – 17 постеља
1 – 3 Одељење пнеумофтизиологије – 20 постеља
1 – 4 Одељење неурологије – 16 постеља

Б) Поликлинички део
– Одсек за општу интерну медицину, ендокринологију, гастроентерохапатологију са кабинетом за ендоскопију
– Одсек за кардиолошке болести са кабинетом за функционалну дијагностику
– Одсек за пнеумофтизиологију са кабинетом за функционалну дијагностику
– Одсек за неурологију са кабинетом за неурофизиологију
Одсек онкологије са дневном болницом
Одсек дерматовенерологије са кабинетом за алерголошка испитивања
– Кабинет за ултразвучну дијагностику

2. Сектор за хируршке гране медицине

А) Стационарни део
2 – 1 Одељење опште хирургије са урологијом – 50 пост.
– Одсек опште хирургије
– Одсек урологије
– Одсек за ангиологију
– Одсек онколошке хирургије
– Одсек лапароскопске хирургије
– Одсек дигестивне хирургије
2 – 2 Одељење ортопедије са трауматологијом – 14 пост.

Б) Поликлинички део
– Одсек за хирургију и урологију
– Одсек за ортопедију и трауматологију
Одсек за оториноларингологију
Одсек за офталмологију

3. Служба за гинекологију и акушерство (са неонатологијом)

А) Стационарни део
Одељење гинекологије – 18 постеља
Одељење акушерства – 23 постеље
Одељење неонатологије
Б) Поликлинички део
– Одсек за гинекологију и акушерство
– Одсек за неонатологију
– Кабинет за ултразвучну дијагностику

4. Служба за педијатрију

А) Стационарни део
Одељење педијатрије – 22 постеље

Б) Поликлинички део
– Одсек за специјалистичко консултетивну делатност (педијатрија, дечија неурологије, дечија психијатрија)
– Кабинет за дијагностику (ултразвук, алергологија – видети са педијатрима да ли гастроенерохепатологија и хематологија)
– Дневна болница за дијагностику и терапијски третман

5. Служба за психијатрију

А) Стационарни део
Одељење психијатрије – 16 постеља

Б) Поликлинички део
– Одсек за психијатрију
– Психијатријска дневна болница