Финансијски извештаји 2022

Финансијски извештаји за 2022 *.зип

Завршни финансијски извештј 2022 *.зип

Финансијски план 2022 – Извршење I-VI 2022

Финансијски план 2022

Извршење финансијског плана – I-III 2022

Извршење финансијског плана I-IX 2022

Образац 5 деветомесечни 2022 КонтролаФ Ексел

Образац 5 шестомесечни 2022 КонтролаФ Ексел

Образац 5 тромесечни 2022 КонтролаФ Ексел

 

I-III 2022 – Извршење- ОБ ЈАГОДИНА

I-VI 2022 – Извршење- ОБ ЈАГОДИНА

Мишљење ЗЗЈЗ на план рада 2022

ОБ Јагодина – план рада 2022

I-XII 2022 – Извршење плана -ОБ ЈАГОДИНА

Дванаестомоесечни извештај здравствене установе