Вести

Позив за седницу Етичког одбора

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 2235 08.04.2024.године Ј А Г О Д И Н А П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати …

Опширније

Позив за седницу Етичког одбора

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ:  29.03.2024.године Ј А Г О Д И Н А   П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се …

Опширније

Позив за седницу Етичког одбора

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: године Ј А Г О Д И Н А   П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати …

Опширније

Позив за седницу ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 1262 05.03.2024.године Ј А Г О Д И Н А П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати …

Опширније

Позив за седницу ЕТИЧКОГ ОДБОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 503 01.02.2024.године ЈАГОДИНА позив У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана 05.02.2024. године,у сали управе са почетком у 12 часова. ДНЕВНИ РЕД За ову седницу предлаже се следећи Давање мишљења за оРГ-1аће1 примену лека …

Опширније