Вести

Позив за седницу ЕТИЧКОГ ОДБОРА

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 1262 05.03.2024.године Ј А Г О Д И Н А П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати …

Опширније

Позив за седницу ЕТИЧКОГ ОДБОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 503 01.02.2024.године ЈАГОДИНА позив У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана 05.02.2024. године,у сали управе са почетком у 12 часова. ДНЕВНИ РЕД За ову седницу предлаже се следећи Давање мишљења за оРГ-1аће1 примену лека …

Опширније

Позив за седницу ЕТИЧКОГ ОДБОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТА БОЈШИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 388 26.01.2024.године ЈАГОДИНА позив У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана 30.01.2024. године,телефонским путем, са почетком у 11 часова.- За ову седницу предлаже се следећи ДНЕВНИ РЕД Давање мишљења за о!Т-1аће1 примену лека по …

Опширније

Позив за седницу ЕТИЧКОГ ОДБОРА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 7215 15.12.2023.године ЈАГОДИНА позив У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана 20.12.2023. године,у сали управе са почетком у 13 часова,- За ову седницу предлаже се следећи ДНЕВНИ РЕД Давање мишљења за off-label примену лека …

Опширније

Позив за седницу ЕТИЧКОГ ОДБОРА

седница етичког одбора

У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина сазива се седница Eтичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана 17.08.2023. године са почетком у 12:00 часова ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ. Дневни ред:  Дављање мишљења за off – label примену лека по Правилнику о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова Текућа питања.   Председник …

Опширније