Вести

Оглас за пријем у радни однос

oglas1

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, за рад са скраћеним радним временом сходно Посебном колективном уговору за здравствене установе чији је оснивач Република Србија  Доктор медицине специјалиста у операционој сали у Одељењу анестезије са реанимацијом – 1 извршилац доктор медицине у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац Комплетнан текст огласа преузмите …

Опширније

Позив на седницу етичког одбора Опште болнице Јагодина

eticki odbor

У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина сазива се седница Eтичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана 19.07.2019. године са почетком у 13:30 часова у сали управе. Дневни ред:  Разматрање тромесечног извештаја у току спровођења клиничког испитивања STREAM-2 за период до 31.05. 2019. године. Разно  

Опширније

Позив на седницу етичког одбора Опште болнице Јагодина

У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина сазива се седница Eтичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана 27.06.2019. године са почетком у 12 часова у сали управе. Позив за етички одбор  

Опширније

Оглас за пријем у радни однос

Posao

На основу чланова 7, 8. и 9. посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе, члана 23. Статута Опште болнице Јагодина и одлуке в.д. директора Опште болнице Јагодина бр. 3386 од 15.05.2019. године Општа болница Јагодина расписује  ОГЛАС за пријем у радни однос Оглашава се потреба за пријем у радни однос на …

Опширније

Оглас за пријем у радни однос

Posao

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради замене одсутне запослене, док траје потреба, а најдуже до повратка на рад одсутне запослене и то: доктор медицине у одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац. Услови: Високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од …

Опширније