Документа

Информатор

Наш часопис „Информатор“ излази већ годину дана, на свака два месеца. Издавач је Општа Болница у Јагодини. Главни и одговорни уредник је Милица Павловић, дипл.ецц. Уредници су Дејан Поповић и Маријан Деспотовић. За дизајн је задужен Дејан Поповић.             [wptabs mode=“horizontal“][wptabtitle]Информатор 2012[/wptabtitle] [wptabcontent] Информатор 4 Информатор 3 Информатор 2 Информатор 1 [/wptabcontent] [wptabtitle]Информатор 2013/2014[/wptabtitle] [wptabcontent] …

Опширније

Документа

Овде можете да пронађете сва документа везана за интернуну, екстерну употребу и за унапређење квалитета.Када су интерна документа у питању ту су пре свега Статут болнице, пословници о раду Управног одбора, Надзорног одбора, Етичког одбора итд. Када су у питању екстерна документа ту су пре свега Закони о раду, здравственом осигурању, раду и разне уредбе и правилници. Када су у …

Опширније