Јавне набавке 2023

01 Медицински гасови `23 

02 Материјал за микробиологију`23

03 Материјал за странсфузију`23

04 Санитетски и потрошни материјал`23

05 Поправка и сервис колоноскопа `23

07 Бенрализумаб фасенра а 30мг `23

08 Санитетски и потрошни материјал`23

09 Набавка контејнера и кеса за медицински и комунални отпад `23

10 Средства за одржавање хигијене `23

11 Информациони болнички систем ЦТ ХИС1 `23

12 Прехрамбени производи за исхрану болесника `23

13 Сервисирање и поправка фотокопир апарата, штампача и пуњење тонера `23

14 Сервисирање и поправка медицинске опреме `23

15 Услуге фиксне телефоније и интернета `23

16 Одржавање лабораториског информационог система СЛИС `23

17 Осигурање имовине и лица `23

18 Ендовидео систем за гастроскопију и колоноскопију `23