Службе

Управа

др Владимир Недељковић в.д. директор ОБ Јагодина

Опширније

1. Сектор за интернистичке гране медицине

А) Стационарни део 1 – 1 Одељење интерне медицине – 65 постеља – Одсек опште интерне медицине – 16 постеља – Одсек гастроентерохапатологије – 16 постеља – Одсек ендокринологије – 14 постеља – Одсек за кардиологију – 19 (интенз.нега 6 + 13 полуинт.) – Одсек за интензивну негу 1 – 2 Одељење продуженог лечења и неге – 17 постеља 1 …

Опширније

2. Сектор за хируршке гране медицине

А) Стационарни део 2 – 1 Одељење опште хирургије са урологијом – 50 пост. – Одсек опште хирургије – Одсек урологије – Одсек за ангиологију – Одсек онколошке хирургије – Одсек лапароскопске хирургије – Одсек дигестивне хирургије 2 – 2 Одељење ортопедије са трауматологијом – 14 пост. Б) Поликлинички део – Одсек за хирургију и урологију – Одсек за ортопедију …

Опширније

3. Служба за гинекологију и акушерство (са неонатологијом)

А) Стационарни део – Одељење гинекологије – 18 постеља – Одељење акушерства – 23 постеље – Одељење неонатологије Б) Поликлинички део – Одсек за гинекологију и акушерство – Одсек за неонатологију – Кабинет за ултразвучну дијагностику

Опширније

4. Служба за педијатрију

А) Стационарни део – Одељење педијатрије – 22 постеље Б) Поликлинички део – Одсек за специјалистичко консултетивну делатност (педијатрија, дечија неурологије, дечија психијатрија) – Кабинет за дијагностику (ултразвук, алергологија – видети са педијатрима да ли гастроенерохепатологија и хематологија) – Дневна болница за дијагностику и терапијски третман

Опширније