Оглас за пријем у радни однос

На осонову чланова 7, 8. и 9. Посебног колективноr уговора за здравствене чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 23. Статута Опште болнице Јагодина и Одлуке в.д. директора Опште болнице Јагодина бр. 8960 од 27.11.2019. године, Општа болница Јагадина расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, на пословима:

  1. инжењер за рачунарске мреже у Одељењу за аутоматску обраду података — 1 извршилац,
  2. службеник за послове заштите, безбедности и здравља на paду у одељењу за техничке и друге сличне послове — 1 извршилац,
  3. радник обезбеђења без оружја у Одељењу за техничке идруге сличне послове – 1 извршилац.

За додатне информације кликните овде.

Check Also

eticki odbor

Позив за седницу Етичког одбора

У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина сазива се седница Eтичког …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.