Monthly Archives: мај 2013

Времеплов- доктор Белони

У току 1839. године у Србији је, уместо нахија и кнежевина заведена подела земље на 17 округа, са више од стотину срезова, под којима су биле општине са 3 класе: Општина београдска, општине окружних вароши и сеоске општине. Јагодински округ, у који је упућен др Белони као једини лекар, имао је 6.674 домаћинстава: темнићки срез 3.471, левачки срез 3.155, а сама Јагодина 546.

Центај Јагодине -некада
Центар Јагодине -некада

У Јагодини су се од државних надлештава налазили: Окружни суд, Окружно начелство, Првостепени суд, Среско начелство и Општина јагодинска, а од јавних Мезулхана и Основна школа. У њима је радила шачица званичника са десетак чиновника, и то: окружни начелник Живко Шкорац са помоћником Илијом Вукићевићем, начелници темнићког, левачког и беличког среза: Миленко Радојковић, Риста Бабовић и Стевча Михајловић, варошки кметови: Стоиљко Миленковић и Никола Перишић, мезулханџије: Степан Вуковић и Матеја Андрић и учитељи: Павле Крецојевић и Петар Шаркић. Опширније