Позив за седницу Етичког одбора 27.05.2024

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА

БРОЈ: 3276

23.05.2024.године

Ј А Г О Д И Н А

П О З И В

У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана 27.05.2024. године, телефонским путем, са почетком у 10 часова.

За ову седницу предлаже се следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д
  1. Давање мишљења за off-label примену лека по Правилнику о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова;
  2. Текућа питања.

П Р И Л О Г:

– Материјал за 1. тачку дневног реда.

ПРЕДСЕДНИК ЕТИЧКОГ ОДБОРА
Др Милан Марјановић,
оториноларинголог-алерголог, с.р.

Check Also

Позив за седницу Етичког одбора 18.06.2024

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *