Позив за седницу Етичког одбора 30.05.2024

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА
БРОЈ: 3516
30.05.2024.године
Ј А Г О Д И Н А

П О З И В

У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе,
сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати дана
10.06.2024. године, телефонским путем, са почетком у 10 часова.
За ову седницу предлаже се следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Давање мишљења за off-label примену лека по Правилнику о обрасцу и
садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова;
2. Текућа питања.

П Р И Л О Г:
– Материјал за 1. тачку дневног реда.

ПРЕДСЕДНИК ЕТИЧКОГ ОДБОРА
Др Милан Марјановић,
оториноларинголог-алерголог, с.р.

Check Also

Позив за седницу Етичког одбора 18.06.2024

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *