2022-07-01 17:29:40
Ти си овде: Почетна » 2013 (стране 3)

Годишња архива: 2013

Одељење за правне, кадровске и опште послове

Одељење за правне,кадровске и опште послове,Одељење за економско финансијске послове и Одељење за аутоматску обраду података су на основу броја запослених мале организационе јединице,али у исто време веома значајне за функционисање Опште болнице у Јагодини.

Широк је дијапазон послова који се обављају у оквиру ова три Одељења,али уопштено можемо их назвати администрацијом која се стара да испланира,правно сагледа,финансијски подржи и информатички обради све активности у Општој болници Јагодина. Опширније »

Одељење за медицинско снабдевање – болничка апотека

Болничка апотека Опште болнице у Јагодини обезбеђује сигурно управљање лековима и медицинским средствима од стране квалификованих особа.Кадровску структуру чине два дипломирана фармацеута са специјализацијом,фармацеутски техничар и административни радник.

Активности апотеке су:

Логистичке активности (планирање,набавка,складиштење,издавање лекова доказаног безбедног квалитета)

Клиничке активности (давање информација и саветовање о рационалној и правилној примени лека,МС,медицинско-техничког помагала)

Менаџмент активности (евалуација и унапређење квалитета рада,анализа потреба,планирање рационалног коришћења,извештавање о утрошку лекова и МС). Опширније »

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију


     Термин РЕХАБИЛИТАЦИЈА настао је од латинске речи “Rehabilitatio” која се у медицинској терминологији односи на оноспособљену инвалидну особу,а преведена на наш језик могла би да значи оспособљавање.

Рехабилитација је успостављање најбољег функционалног стања према преосталим могућностима,побољшање квалитета живота,те подизање пацијента на највишу могућу социјалну степеницу и спречавање настанка хендикепа.

Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију у Јагодини основано је 01.04.1980 године,а од 01.05.2013 године у саставу је Опште болнице у Јагодини.

Патологија којом се ово Одељење бави веомa је широка и обухвата пре свега обољења,повреде и деформитете коштано-зглобног,мишићног и нервног система. Опширније »

Одељење за радиолошку и ултразвучну дијагностику


    Радиологија је грана медицине која се превасходно бави откривањем болести и повреда, односно дијагностиком.Радиолошким техникама се настоји визуелизовати људско тело и његови делови како би се открило постојање патолошких промена, које би се онда правовремено лечиле.Почетак примене рентгенских или икс-зрака у медицини означава почетак радиологије. Употреба ових зрака револуционарно је променила приступ лекара пацијнетима као и поимање људског тела уопште. По први пут лекари су могли да „завире“ у унутрашњост тела, без хируршких захвата.

Одељење за радиолошку дијагностику Опште болнице Јагодина постоји већ пола века. Бави се класичном радиологијом, тј. дијагностиком респираторног, дигестивног, уринарног и локомоторног система.Поседује савремени мамограф на којем се ради дијагностика дојке. Опширније »

Одељење за патолошку (патоанатомску, патохистолошку дијагностику) са кабинетом за цитодијагностику и кабинетом за медицинску генетику


     Патологија је наука о болестима. Изучава морфолошке и физиолошке промене настале услед болести или повреда.

Одељењепатологије у Јагодини основано је априла 2006. године и састоји се од три комплементарна дела:

– Одељења за патолошку и патоанатомску дијагностику,

– Кабинета за цитодијагностику и

-Кабинета за медицинску генетику.

Кадровску структуру одељења чине: др Дајана Благојевић, спец. патолошке анатомије, шеф одељења, мр Виолета Шанго, здравствени сарадник, спец. медицинске генетике, цитоскринер, вмс Биљана Ивановић – главна медицинска сестра, лаборанти: вмс Маја Јовановић, Слађана Стошић, Славица Радовановић (који су стручно оспособљени за послове рада у патохистолошкој лабораторији). Опширније »

Врати се на врх
Tvoj portal