Јавне набавке 2020

м 01 Стерилни коштани цемент `20 – мала

м 02 Лабораторијски реагенси за имунохемијски анализатор Иммулите 2000`20 – мала

м 03 Лабораторијски реагенси за биохемијски анализатор Дименсион и RxL`20 – мала

м 04 Лабораторијски реагенси за аутоматски коагулометар Sysmex CA 1500`20 – мала

м 05 Лабораторијски реагенси за аутоматски коагулометар Sysmex CA 660`20 – мала

м 06 Реагенси и потросни материјал за биохемијски анализатор DxC 700 AU`20 – мала

м 07 Лабораторијски реагенси за апарат Advica Centarur CP – мала

м 08 Пољопривредни производи за исхрану болесника у ОБЈ`20 – преговарачки

м 09 Медицински гасови`20 – мала

м 10 Поправка одрзавање и сервисирање аутомобила`20 – мала

м 11 Материјал за трансфузију `20 – мала

м 12 Реагенси за Mythic18 `20 – мала

м 13 Услуга дезинфекције дезинсекције и дератизације објеката и простора ОБЈ`20 – мала

м 14 Услуга фиксне телефоније и интернета`20 – мала

м 15 Санитарни преглед запослених`20 – мала

м 16 Материјал за микробиологију`20 – мала

м 17 Информациони болнички систем CT HIS1`20 – мала

м 18 Сервисирање и одржавање фотокопир апарата, стампача и пуњење тонера`20 – мала

м 19 Осигурање имовине и запослених ОБЈ`20 – мала

м 20 Одрзавање информационог система СЛИС`20 – мала

м 21 Услуга генералног чишћења и одржавања објекта ОБЈ`20 – мала

м 22 Медицински гасови- мала

м 23 Прехрамбени производи за исхрану болесника – мала

м 24 Медицински гасови- мала

01 Санитетски и потрошни материјал`20 – поновљена
02 Прехрамбени производи за исхрану болесника`20 – велика
03 Дигитални рендген апарат са Ц луком `20- велика