Јавне набавке 2019

м 01 Лабораторијски-реагенси-за-хематолошки-бројач-SIEMENS-ADVIA 2120`19

м 02 Лабораторијски реагенси за апарат ADVIA CENTAUR CP`19 – мала

м 03 – Лабораторијски реагенси за апарат INNOVANCE PFA 200 – преговарачки мала

м 04 Лабораторијски реагенси за аутоматски коагулометар SYSMEX CA 660 – преговарачки

м 05 Лабораторијски реагенси за Sysmex CA 1500`19 – преговарачки

м 06 Реагенси за апарат XPRECIA-STRADE`19 – преговарачки

м 07 Услуга поправке, одрзавања и сервисирања аутомобила`19 – мала

м 08 – Медицински гасови`19 – мала

м 09 – Материјал за трансфузију`19 – мала

м 10 Услуга генералног чишћења и одржавања објекта ОБЈ`19 – мала

м 11 Остали уградни материјал у ортопедији`19 – мала

м 12 Болницка постељина`19 – мала

м 13 Прехрамбени производи за исхрану болесника`19 – преговарачки

м 14 Медицински гасови`19 – поновљен поступак

м 15 Услуга дезинфекције дезинсекције и дератизације објеката и простора ОБЈ`19 – мала

м 16 Услуга фиксне телефоније и интернета`19 – мала

м 17 Реагенси за урински анализатор Dirui FUS-2000`19 – мала

м 18 Реагенси за апарат Mythic18`19 – мала

м 19 Ергометријско радно место са покретном траком`19 – мала

м 20 Надоградња постојецег холетер система`19 – мала

м 21 Дефибрилатори`19 – мала

м 22 ЕКГ апарати`19 – мала

м 23 Материјал за микробиологију`19 – мала

м 24 Одрзавање информационог болницког система ЦТ ХИС1`19 – мала

м 25 Радне униформе и обуца`19 – мала

м 26 Санитарни преглед запослених`19 – мала

м 27 Сервисирање и одрзавање фотокопир апарата, стампаца и пуњење тонера`19 – мала

м 28 Осигурање имовине и запослених ОБЈ`19 – мала

м 29 Одржавање информационог система СЛИС`19 – мала

м 30 Канцеларијски и обрасци`19 – мала

м 31 Нерегистровани лекови са Д листе`19 – мала

м 32 Сервис-поправка опреме у вешерају са заменом резервних делова`19

м 33 Средства за одржавање хигијене у објектима ОБЈ – мала`19

м 34 Материјал за микробиологију `19 – поновљен поступак

м 35 Сервисирање и поправка медицинске опреме`19 – мала

01 Гас за грејање`19 – измењена документација отворени поступак

02 Лабораторијски реагенси за имунохемијски анализатор IMMULITE-2000-преговарачки

03 Лабораторијски реагенси за биохемијске анализаторе SIEMENS DIMENSION XPAND и SIEMENS RxL Max – преговарачки

04 Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализатор DxC 700 AU`19 – отворени

05 Дигитални рендген апарат`19 – отворени

06 Саниетски и потрошни материјал`19 – поновљен

07 Прехрамбени производи за исхрану болесника`19 – велика

08 Прехрамбени производи за исхрану болесника`19 – велика поновљен

09 Гориво `19 – велика

10 Санитетски и потросни материјал`19 – велика