Вести

Позив за седницу Етичког одбора 27.05.2024

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 3276 23.05.2024.године Ј А Г О Д И Н А П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати …

Опширније

Позив за седницу Етичког одбора 16.05.2024

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 3012 13.05.2024.године Ј А Г О Д И Н А   П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се …

Опширније

Позив за седницу Етичког одбора 07.05.2024

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ:2807 30.04.2024. године Ј А Г О Д И Н А П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати …

Опширније

Позив за седницу Етичког одбора 26.04.2024

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 2577 22.04.2024.године Ј А Г О Д И Н А П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати …

Опширније

Позив за седницу Етичког одбора za 19.04.2024.године

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА БРОЈ: 2534 19.04.2024.године Ј А Г О Д И Н А П О З И В У складу са чланом 37. и 38. Статута Опште болнице Јагодина, и указане потребе, сазива се седница Етичког одбора Опште болнице Јагодина, која ће се одржати …

Опширније