Документа

Документа

Овде можете да пронађете сва документа везана за интернуну, екстерну употребу и за унапређење квалитета.Када су интерна документа у питању ту су пре свега Статут болнице, пословници о раду Управног одбора, Надзорног одбора, Етичког одбора итд. Када су у питању екстерна документа ту су пре свега Закони о раду, здравственом осигурању, раду и разне уредбе и правилници. Када су у …

Опширније