2022-10-07 18:36:07
Ти си овде: Почетна » Документа

Архива категорије: Документа

Информатор

Наш часопис „Информатор“ излази већ годину дана, на свака два месеца. Издавач је Општа Болница у Јагодини. Главни и одговорни уредник је Милица Павловић, дипл.ецц. Уредници су Дејан Поповић и Маријан Деспотовић. За дизајн је задужен Дејан Поповић.

info

 

 

 

 

 

 

Информатор 2012

Информатор 4 Информатор 3
Преузми Преузми
Информатор 2 Информатор 1
Преузми Преузми

Информатор 2013/2014

Информатор 8 Информатор 7
Преузми Преузми
Информатор 6 Информатор 5
Преузми Преузми

Документа

Овде можете да пронађете сва документа везана за интернуну, екстерну употребу и за унапређење квалитета.Када су интерна документа у питању ту су пре свега Статут болнице, пословници о раду Управног одбора, Надзорног одбора, Етичког одбора итд. Када су у питању екстерна документа ту су пре свега Закони о раду, здравственом осигурању, раду и разне уредбе и правилници. Када су у питању Документа за унапређење квалитета у документу Ранг Листа Болница у Србији за 2010 можете видети да је наша болница заузела прво место у Србији.

dokumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерна документа

Пословник о раду стручног савета Пословник о раду Управног одбора
Преузми Преузми
Пословник о безбедности и здрављу на раду Пословник о буџетском рачуноводству
Преузми Преузми
Пословник о интрахоспиталним инфекцијама Пословник о канцеларијском и архивском пословању
Преузми Преузми
Пословник о начину вршења пописа Пословник о стручном усавршавању и специјализацији
Преузми Преузми
Пословник о унутрашњем надзору над стурчним радом Пословник о заштити од пожара
Преузми Преузми
Програм за заштиту од болничких инфекција Пословник о унутрашњем надзору над стурчним радом
Преузми Преузми
Пословник о заштити од пожара Програм за заштиту од болничких инфекција
Преузми Преузми
Информатор Одлука листа категорија са роковима чувања
Преузми Преузми
Пословни кодекс Пословник о раду етичког одбора
Преузми Преузми
Пословник о раду надзорног одбора Шема менаџмент управе
Преузми Преузми
Статут Болнице
Преузми

Екстерна документа

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствених служби Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања
Преузми Преузми
Правилник о начину и поступку спровођења надзора над стручним радом здравственим делатностима Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите
Преузми Преузми
Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезе здравственог осигурања и о парт за 2010 Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената
Преузми Преузми
Уредба о плану мреже здравствених установа Закон о раду
Преузми Преузми
Закон о слободном приступу информација од јавног значаја Закон о здравственој заштити
Преузми Преузми
Закон о здравственом осигурању  Закон о правима пацијената
Преузми  Преузми

Унапређење квалитета

Комисија за унапређење квалитета рада Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите
Преузми Преузми
Програм провере квалитета стручног рада Ранг Листа Болница у Србији за 2010.
Преузми Преузми
Врати се на врх
Tvoj portal