Јавне набавке 2022

01 Гориво за службена моторна возила `22 

02 Прехрамбени производи за исхрану болесника`22

03 Материјал за микробиологију`22

04 Прехрамбени производи за исхрану болесника`22

05 Санитетски и потрошни материјал`22

06 Материјал за странсфузију`22

07 Набавка лека бенрализумаб-фасенра а 30мг`22

08 Информациони болницки систем ЦТ ХИС1`22

09 Пољопривредни производи за исхрану болесника`22

10 Сервисирање и поправка медицинске опреме`22

11 Сервисирање и одрзавање фотокопир апарата стампаца и пуњење тонера`22

12 Услуге фиксне телефоније и интернета`22

13 Осигурање имовине и запослених у ОБЈ`22 

14 Одржавање лабораторијског информационог система SLIS`22 

15 Затворени систем за узимање крви`22 

16 Гориво`22 

17 Канцеларијски материјал`22 

18 Средства за одржавање хигијене`22 

19 Прехрамбени производи за исхрану болесника у ОБЈ`22