Кућни ред болнице

Линк ка документуПреузми

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА БОРАВКА И ПОНАШАЊА ПАЦИЈЕНАТА ПРИ ОСТВАРИВАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЈАГОДИНА, БРОЈ 6132 ОД 19.11.2010. ГОДИНЕ

„III ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА“

Пријем пацијената на болничко лечење и на прегледе у Општој болници, врши се преко поликлиничких специјалистичких одсека.

Здравствену заштиту пацијент остварује у Општој болници према реду доласка.

Изузетно, пацијент може остварити здравствену заштиту и преко реда, али само у случајевима:

када је у питању хитан случај или када је у питању заразна болест.

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И ХИГИЈЕНЕ – ОБАВЕЗЕ ПАЦИЈЕНАТА

Приликом остваривања здравствене заштите у Општој болници пацијенти су дужни да одржавају ред и мир у просторијама Опште болнице, а болесници на болничком одељењу су дужни да одржавају личну хигијену, хигијену свога одела, постељине и просторије у којима леже или се крећу, односно бораве.

Пацијентима је забрањено да без позива улазе у радне просторије, операционе сале, амбуланте, превијалишта и друге радне просторије Опште болнице.

Пацијентима је забрањено непотребно задржавање по ходницима, степеништима, споредним просторијама и другим просторијама намењеним запосленима Опште болнице.

За време болничког лечења и коришћења другог вида здравствене заштите у Општој болници, пацијентима је забрањено:

викање, лупање и сва друга понашања којима се нарушава ред и тишина у болесничким собама, другим просторијама и кругу Опште болнице, бацање отпадака кроз прозор, по собама, ходницима, другим просторијама и кругу, вешање и сушење рубља по собама, прозорима, зидовима просторија, инвентару и сл., употреба решоа по болесничким собама (кување кафе и сл.), уношење и употреба алкохолних пића, дрога и сл., употреба телефона Опште болнице, осим телефонске говорнице, пушење у болесничким собама, ходницима, другим просторијама и кругу Опште болнице, писање по зидовима, прозорима и инвентару Опште болнице, оштећење и уништавање имовине Опште болнице, на било који начин, пацијент може слушати радио и ТВ програм на свом апарату, који може унети у Општу болницу по изричитом одобрењу начелника одељења, ако звук радио и ТВ апарата не смета другим пацијентима, излажење у град без писмене дозволе начелника одељења.

Пацијенти су дужни да доприносе чистоћи и хигијени соба, других просторија и круга Опште болнице.

Уколико се деси да корисник оштети или уништи инвентар или другу имовину Опште болнице, или поверена инвентарска ствар нестане, пацијент је дужан да приликом изласка, односно отпуста са болничког лечења, исту штету надокнади, зашта је одговорна главна медицинска сестра-техничар службе-одељења.“

„VI ОДРЖАВАЊЕ РЕДА У БОЛЕСНИЧКИМ СОБАМА“

У циљу одржавања реда у болесничким собама Опште болнице, пацијенти на болничком лечењу су
обавезни:

да се буде, устају и обављају личну хигијену у 06 часова, након чега се пацијентима мери крви притисак и узима материјал за лабораторијске и друге анализе,

да за време докторске визите у времену од 07,30 до 08,30 часова (оквирно) буду у својој постељи, док болесничке собе морају бити потпуно уређене, зашта је одговорна главна медицинска сестра-техничар службе-одељења,

да се после доручка обавезно налазе у болесничким собама до издавања ручка,

да у времену од 13 до 18 часова, када се болесници одмарају, не устају из кревета, осим у време посете која је дозвољена од 15 до 16 часова,

да се након вечере, у време обављања вечерње визите од 19,30 до 20 часова, налазе у својој постељи,

да у болесничким собама гасе светла зими у 22, а лети у 23 часа, осим у случају медицинске потребе када се светло неће гасити,

да не бацају отпатке по болесничким собама, купатилима и WC-има, степеништу, као и кроз прозор.

VII ИСХРАНА БОЛЕСНИКА

Болесник се може хранити само храном коју му одреди надлежни доктор.

Болесник се не може хранити храном која не потиче из кухиње Опште болнице.

Доручак се пацијентима даје у времену од 07 до 07,30 часова, ручак од 12 до 13 часова, вечера од 18 до 19 часова.

Пре и после овог времена храна се не може давати болесницима, осим ако природа болести то захтева.

Болесници узимају оброке у трпезарији за столовима. Изузетно, болесници који због природе своје болести и стања свог здравља не могу или не смеју да устају, узимају оброке хране у болесничкој постељи.

Болесници не могу примати храну од чланова своје породице, рођака или познаника, који им долазе у посету или који им на други начин достављају храну.

Воће, сокове, киселу воду и сл. болесници могу примати само по изричитом одобрењу надлежног доктора из претходну сагласност начелника одељења.

VIII ПОСЕТА БОЛЕСНИЦИМА

Грађанима који болују од заразних болести и деци до 7 година старости забрањен је приступ у Општу болницу у циљу посете болесницима.

Посета болесницима забрањена је и лицима која су под дејством алкохола или дроге или су због психичке поремећености опасне по околину.

Посете болесницима су дозвољене свакодневно у времену од 15 до 16 часова. За време трајања посета, посетиоци су дужни да пазе на ред, мир и чистоћу у болничким просторијама.

Посетиоцима болесника строго је забрањено да седе на болесничким креветима.

За време трајања посете, посетиоци не могу пушити у болесничким собама, другим просторијама и кругу Опште болнице, нити могу узимати алкохолна пића, дрогу и сл.

Уколико посетилац оштети или уништи инвентар или другу имовину Опште болнице, а исту не надокнади, такву штету је дужан да надокнади болесник код кога је тај посетилац долазио.“

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЈАГОДИНА

Др Владимир Недељковић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *