Јавне набавке 2021

01 Гориво `21 

02 Санитетски и потрошни материјал`21

03 Гориво`21

04 Услуге поправке одржавања и сервисирања санитетских и службених возила `21

05  Медицински гасови `21

06 Материјал за трансфузију `21

07 Услуга сервисирања и поправке медицинске опреме `21

08 Информациони болнички систем CT-HIS1 `21

09 Санитетски потрошни материјал – поновљени поступак `21

10 Сервисирање и одржавање фотокопир апарата, штампача и пуњење тонера `21

11 Услуга фиксне телефоније и интернета `21

12 Апарат за компјутеризовану томографију – скенер `21

13 Осигурање имовине и запослених `21

14 Одржавање информационог система SLIS `21

15 Медицински гасови `21

16 Прехрамбени производи за исхрану болесника`21

17 Медицински гасови `21

18 Материјал за микробиологију `21